Komentarz na temat sytuacji Żydów w Iranie

“Tehran Times” z 21.12.

Wrzawa wokół niedawnych antyizraelskich wypowiedzi prezydenta Ahmadineżada powoduje, iż należy wyjaśnić ostatecznie wszelkie wątpliwości zgodnie z prawdą historyczną. Gazeta dodaje, iż niewielka wspólnota żydowska żyje w Iranie od ponad 2,5 tys. lat. Obecnie liczy ona ok. 25 tys. członków.

Żydzi mają swoje świątynie oraz zapewnioną całkowitą wolność religijną. Poza tym gwarantuje się im jedno miejsce w parlamencie. “Pomimo tego, że życie w Iranie nie jest dla Żydów idealne i istnieje wobec nich niewielkie uprzedzenie, nigdy nie było tu pogromów. A czy Polska lub Rosja mogą to powiedzieć o sobie? Czy kilka pozostałych państw europejskich może tak powiedzieć? Dokładne badania historyczne pokazują, że w istocie Żydzi byli bardziej bezpieczni w Iranie niż w Europie” – twierdzi komentator “Tehran Times”. W publikacji dodaje się, iż Żydzi nigdy nie byli ludźmi niepożądanymi w Iranie, nigdy tez nie zamykano ich w gettach. W ciągu 2500 lat nie zniszczono tu ani jednej synagogi, czy też cmentarza – a rzeczy takie dzieją się do dziś w Europie Zachodniej. Starożytni Persowie zawsze sprzeciwiali się rasizmowi, prześladowaniom, nietolerancji religijnej i niewolnictwu i tradycja ta pozostała żywa aż do dziś, do czasów nowoczesnego państwa irańskiego. Co prawda po zwycięstwie rewolucji islamskiej w 1979 roku wielu Żydów irańskich wyemigrowało obawiając się antysyjonistycznej polityki nowych władz. Co najmniej połowa jednak pozostała – zaprzecza to twierdzeniom niektórym zachodnich komentatorów, próbujących udowodnić, że wszyscy Żydzi wyjechali. “Biorąc powyższe pod uwagę, jak można nazywać Iran państwem antysemickim? To prawda, że Irańczycy sprzeciwiają się rasistowskiej ideologii syjonistów okupujących Palestynę, wysiedlających Palestyńczyków z ich ziem, odmawiając prawa do powrotu i prześladując tych którzy pozostali. Pomimo tego irańscy muzułmanie, podobnie jak pozostali członkowie wspólnoty islamskiej szanują judaizm jako objawioną religię monoteistyczną. Szanują leż praktykujących Żydów jako “Ludzi Księgi”. Iran nie jest państwem rasistowskim. W istocie to Iran uznawany jest za pioniera walki z rasizmem. Iran nie jest też państwem antysemickim. Historia nie kłamie”.

Authors
Tags , , , , , ,

Related posts

Top