Prasa

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. partnerem Ubezpieczeniaonline.pl

Portal Ubezpieczeniaonline.pl nawiązał współpracę z Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Dzięki temu pośredniczy w sprzedaży nowego produktu, jakim jest obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. jest członkiem Grupy Ergo Hestia, co gwarantuje pewność i szybkość wypłaty odszkodowania – unikatowy system likwidacji szkód Grupy Ergo Hestia został uhonorowany Godłem Promocyjnym TERAZ POLSKA w czerwcu 2006r. Współpraca z MTU S.A. poszerza ofertę sprzedażową pierwszego portalu ubezpieczeniowego, dzięki której każdy Internauta może szybko i bez wychodzenia z domu dokonać transakcji zakupu ubezpieczenia, tym bardziej, że cały proces zakupu polisy dokonywany jest drogą elektroniczną.

agent kto jest agentem

Współpraca portalu Ubezpieczeniaonline.pl z MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. pozwala w pierwszej kolejności wyliczyć orientacyjną wysokość składki ubezpieczeniowej samochodu czy mieszkania oraz zapoznać się z ofertą ubezpieczeniową Partnera serwisu. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na kilka sposobów – zawarcie umowy na stronie internetowej on-line, poprzez telefoniczną rozmowę z konsultantem, a także zamawiając spotkanie z agentem i podpisanie umowy podczas spotkania z przedstawicielem towarzystwa. Najszybszym sposobem jest oczywiście zawarcie umowy on-line i tę możliwość zyskują użytkownicy portalu Ubezpieczeniaonline.pl.

„Przed podjęciem ostatecznej decyzji odnośnie zakupu polisy, należy obliczyć składkę ubezpieczenia i wypełnić wniosek. Dla obliczenia składki potrzebne są odpowiednie dokumenty: prawo jazdy, dowód rejestracyjny, dowód osobisty oraz informacje o przysługujących zniżkach lub zwyżkach z wcześniejszych polis”. – tłumaczy Pan Michał Mostowski, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. „Samo wyliczenie składki nie zobowiązuje do zakupu polisy. Natomiast decydując się na jej zakup po obliczeniu składki, pozostaje już tylko wypełnić wniosek. Cały proces transakcyjny kończy się potwierdzeniem przez MTU zawarcia ubezpieczenia wraz z podaniem numeru konta, na który należy wpłacić składkę. Trzeba pamiętać, iż przed podpisaniem umowy z MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., należy rozwiązać umowę OC z poprzednim ubezpieczycielem”. – dodaje.

Ubezpieczony otrzymuje swoją polisę na wskazany adres. Składka jednorazowa lub jej pierwsza rata powinna zostać opłacona niezwłocznie, nie później niż na jeden dzień przed podanym we wniosku terminem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Opłacenie należnej za ubezpieczenie składki ubezpieczeniowej bądź dokonanie wpłaty na poczet jej pierwszej raty jest warunkiem niezbędnym rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu zawieranej umowy ubezpieczenia z MTU S.A. Warto podkreślić, iż obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oferowane przez MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., jest jednym z najtańszych na rynku ubezpieczeniowym w Polsce.

Ubezpieczenia komunikacyjne to najbardziej popularne ubezpieczenia majątkowe w Polsce. Z jednej strony obowiązkowe – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, z drugiej ubezpieczenia dobrowolne, takie jak: autocasco, NW, assistance. Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.), w Art. 4, pkt.1 czytamy: „Ubezpieczeniami obowiązkowymi są: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, zwane dalej „ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (…)”. Warto zadbać, aby w razie zniszczenia albo kradzieży pojazdu, formalności związane z odzyskiwaniem środków na nowy samochód bądź naprawą auta były jak najmniej uciążliwe i trwały krótko. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu spełnia niejako podwójną rolę. Chroni zarówno majątek posiadacza pojazdu przed uszczerbkiem jakim jest pokrycie roszczeń odszkodowawczych, ale przede wszystkim zapewnienia wypłatę należnego odszkodowania osobom poszkodowanym w wypadkach. Zakres ubezpieczenia OC jest w przypadku każdej polisy taki sam, bez względu na ofertę cenową różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Warto więc wybrać ofertę najbardziej atrakcyjną cenowo.

Jak czytamy na łamach portalu Ubezpieczeniaonline.pl, w artykule Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych – co warto wiedzieć, poza ubezpieczeniem OC, do ubezpieczeń komunikacyjnych zalicza się także: autocasco, ochrona w razie uszkodzenia pojazdu w wypadku, zderzenia ze zwierzęciem (pakiet podstawowy), huraganu, pożaru (pakiet rozszerzony) a także kradzieży. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków chroni pasażerów i kierowcę pojazdu, a odszkodowanie wypłacane jest wówczas, gdy osoby objęte ochroną doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu lub gdy poniosą śmierć. Składka zależy sumy ubezpieczenia i ilości miejsc zapisanych w dowodzie rejestracyjnym. Posiadanie polisy assistance gwarantuje pomoc techniczną i medyczną osobie ubezpieczonej, np. holowanie, naprawę czy nawet zwrot kosztów transportu innymi środkami transportu. W podróżach zagranicznych przydaje się zielona karta, której okazanie jest obowiązkowe na terytorium 13 państw: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Maroka, Macedonii, Mołdawii, Serbii, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i Ukrainy. Stanowi ona potwierdzenie posiadania OC. Kupując pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, pośród wyżej wymienionych, znajduje się także ochrona prawna, która gwarantuje zwrot kosztów, na jakie narażone są osoby prowadzące spory prawne, będące konsekwencją wypadku.

„Nawiązanie współpracy z MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wpisuje się w przyjętą przez portal strategię rozwoju, której jednym z czołowych celów jest nieustanne wzbogacanie oferty sprzedażowej” – wyjaśnia Pan Michał Mostowski, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych, w Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. Równolegle, portal spełnia funkcję medium edukacyjnego, by każdy dokonany zakup ubezpieczenia poprzedzony był odpowiednim wyborem polisy w zależności od indywidualnych potrzeb każdego użytkownika naszego serwisu – klienta towarzystw ubezpieczeniowych. – dodaje.

„Nie jest to koniec współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi” – zaznacza Pani Anna Wawrzyńczak z Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. „Chcemy, aby w najbliższym czasie w porównywarce umieścili swoje produkty kolejni ubezpieczyciele. Im więcej towarzystw zdecyduje się na udostępnienie swojej oferty, tym klient będzie miał szerszy ogląd na to, co oferuje rynek ubezpieczeń prywatnych i łatwiej mu będzie znaleźć ofertę skrojoną specjalnie na jego potrzeby”. – dodaje.

Portal Ubezpieczeniaonline.pl przy współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi oferuje sprzedaż ich produktów online. W ten sposób odpowiada na wzrastające w Polsce zainteresowanie możliwością bezpośredniego dotarcia do klientów, którzy coraz częściej szukają w Internecie najbardziej użytecznych informacji i na ich podstawie podejmują decyzje o zakupie konkretnego produktu. „Portal www.ubezpieczeniaonline.pl przygotował „Naszą ofertę” – w której to prezentowane są oferty wiodących Ubezpieczycieli ze wskazaniem na najbardziej charakterystyczne cechy danego ubezpieczenia. Dzięki czemu osoby mniej zdecydowane mogą również wybrać pakiet dla siebie”. – mówi Pani Anna Wawrzyńczak z Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.

Oferta portalu Ubezpieczeniaonline.pl stanowi odpowiedź na potrzeby zarówno towarzystw ubezpieczeniowych, jak i ich klientów. Jako niezależna Multiagencja łączy w sobie cechy medium informacyjno-edukacyjnego oraz platformy sprzedaży produktów online, dzięki czemu jest to pierwszy tego typu portal ubezpieczeniowy w Polsce.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy