Prasa zagraniczna

Obchody w Kaliningradzie nowego święta państwowego Rosji

Obchody w Kaliningradzie nowego święta państwowego Rosji “Kaliningradzka Prawda” (Kiriłł Sińkowski) z dnia 2005.11.04 komentuje m.in.: “Dzień 4 listopada jest datą sporną. I to nie

Obchody w Kaliningradzie nowego święta państwowego Rosji

“Kaliningradzka Prawda” (Kiriłł Sińkowski) z dnia 2005.11.04 komentuje m.in.: “Dzień 4 listopada jest datą sporną. I to nie tylko dlatego, że nie wszyscy historycy są zgodni, że tego właśnie dnia wygnano najeźdźców z Moskwy.

Niepokoi samo sformułowanie – “przepędzenie z Moskwy polsko-litewskich najeźdźców”. Czyż tak należy odnosić się do sąsiadów? Stosunki z nimi mamy już i tak dość napięte. Po co jeszcze je zaostrzać? A w ogóle, nam, Kaliningradczykom, jest to niepotrzebne. Do tego jeszcze trudno stwierdzić, że akurat wtedy Kreml został zajęty wyłącznie przez Polaków. Moskiewski garnizon Rzeczypospolitej, a dokładniej Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, połączonego unią od 1569 roku, nie był jednolity. Polacy nie stanowili w nim większości. Wśród szlachty i żołnierzy było wielu Litwinów, Ukraińców i Rosjan, zamieszkujących terytorium obecnej Białorusi, a także najemników z Zachodniej i Środkowej Europy – Niemców, Francuzów, Węgrów i innych. A poza tym, chodzi nie tylko o historyczne nieścisłości. Zło tkwi w tym, że nowe święto najprawdopodobniej nie będzie wzmacniać jedności społeczeństwa. Ci, którzy czczą ideały socjalizmu, nigdy nie odrzucą święta 7 listopada. A ci, którzy odnoszą się do tych ideałów obojętnie, wątpliwe, aby w pełni zaakceptowali święto 4 listopada. Swoimi korzeniami sięga ono w zbyt daleką przeszłość, kiedy to Minin i Pożarski mieli dokonać swych czynów, co do daty których nawet historycy mają wątpliwości. Sylwetka kostromskiego chłopa Iwana Susanina, który jakoby miał wyprowadzić oddział Polaków w bagna, też nie sprzyja konsolidacji. Ta postać stała się już bohaterem anegdot… No cóż, jakie święta, tacy i bohaterowie. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie zachowano się politycznie poprawnie, odmawiając nam komentarza na temat nowego święta rosyjskiego. Oświadczono, że jest to nasza wewnętrzna sprawa. W Konsulacie Generalnym Litwy w Kaliningradzie powiedziano nam, że Rosja ma prawo ustanawiać sobie święta, jakie zechce”.

A to już wiesz?  Szczyt w Barcelonie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy