Prasa Wiadomości branżowe

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A.

W związku z kolejną publikacją Gazety Finansowej mającą na celu zdyskredytowanie osoby prezesa PMPG SA, Michała M. Lisieckiego, a opartą na manipulacji informacjami i pomówieniu, Spółka przypomina, że:

  1.  Zarząd Spółki podtrzymuje swoją opinię, że publikacje Gazety Finansowej wpisują się w trwające od kilku tygodni próby zdyskredytowania wydawcy WPROST poprzez inspirowanie publikacji w oparciu o zmanipulowane i fragmentaryczne materiały, przedstawiające całkowicie fałszywy stan rzeczy. Publikacje te wskazują na chęć zniesławienia prezesa PMPG działaniem umyślnym i z premedytacją, co stanowi naruszenie zasad etyki i dowodzi dziennikarskiej nierzetelności .
  2. Zarząd łączy ten fakt ze zmianami w polityce redakcyjnej tygodnika WPROST, który realizuje i publikuje materiały o charakterze śledczym.
  3. W związku z próbą zniesławienia i opartymi na pomówieniach publikacjami Gazety Finansowej, Spółka wniosła do Sądu o zabezpieczenie roszczeń przeciwko redaktorowi naczelnemu, jednocześnie prezesowi zarządu i wydawcy GF – Piotrowi Bachurskiemu. W związku z dzisiejszą publikacją, Spółka wniesie o rozszerzenie powództwa.    
  4. W związku z poprzednią publikacją Gazety Finansowej, Spółka złożyła zawiadomienie do prokuratury o popełnienie przestępstwa przez prezesa  PKP S.A. Zawiadomienie opiera się na art. 234. Kodeksu karnego, który stanowi, że kto, przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W ocenie Zarządu, zawiadomienie złożone do CBA nosi znamiona manipulacji
  5. Przypominamy, że w lutym Spółka złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew o ochronę dóbr osobistych wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych przeciwko Wojciechowi Szpilowi, prezesowi Totalizatora Sportowego w związku z dokonaną przez niego manipulacją i pomówieniem, polegającym na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji na temat prezesa Zarządu PMPG oraz kierowanych przez niego spółek Platforma Mediowa Point Group S.A. i Agencja Wydawniczo-Reklamowa ?Wprost? Sp. z o.o. Informacje o takich działaniach PMPG i jej zarządzający powzięli w różnym czasie z kilkunastu niezależnych źródeł o wysokim stopniu wiarygodności. Sąd wyznaczył datę rozprawy w tej sprawie na wrzesień 2013 r.      

PMPG zwraca uwagę, że redakcje tygodnika WPROST i ?Do Rzeczy? są autonomiczne, a wydawca nie wpływa na merytoryczną zawartość tygodników. Dziennikarze WPROST i ?Do Rzeczy? w swojej pracy kierują się zasadami rzetelności i staranności dziennikarskiej.

W imieniu Spółki

(-) Anna Pawłowska-Pojawa

PR Manager

Źródło Platforma Mediowa Point Group SA. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #2008   #Donalda Tusk   #Europejskiego   #jak   #jest   #marca   #od   #pl   #Roku   #tej   #tp