Prasa zagraniczna

Stosunki algiersko – japońskie

„El Moudjahid”, „Liberte”, „Le Jeune Independent”, „La Tribune” z 22-23.12.

Wywiad premiera Japonii Janichiro Koizumi na temat stosunków japońsko-algierskich został przyjęty z dużym zainteresowaniem zarówno przez algierskie media, jak i obserwatorów. Premier stwierdził, że od złożonej w grudniu 2004 roku wizyty prezydenta Abdelaziza Boutefliki w Tokio oraz podpisaniu umowy o współpracy, uległy one wyraźnemu ożywieniu. Szczególny postęp nastąpił w dziedzinie badań i wdrożeń nowych technik antysejsmicznych, zwalczania skutków katastrof naturalnych, jak też wymianie handlowej i współpracy gospodarczej. Nowym zjawiskiem jest również aktywizacja dialogu politycznego. Obejmuje on takie zagadnienia jak bezpieczeństwo regionalne i energetyczne, zwalczanie terroryzmu, rozwiązywanie konfliktów oraz reforma ONZ. Tokio w pełni podziela stanowisko Algierii Unii Afrykańskiej o konieczności wprowadzenia nowych, stałych członków do Rady Bezpieczeństwa w tym 2 reprezentujących Afrykę.

Również wysoko ceni poparcie jakiego udziela Algieria jego zabiegom o członkostwo w RB. Dialog z Algierią sprawującą rotacyjne przywództwo Ligi Arabskiej na temat problemu palestyńskiego umożliwił koordynację stanowisk obu państw w tej kwestii. ich poglądy dotyczące przyszłości Iraku i wdrożenia rezultatów ostatnich wyborów są mocno zbliżone. Współpraca między dyplomacjami obu państw w sprawach rozwoju Afryki przeszła na zupełnie nowy etap. Współdziałanie obu państw na forum Tokijskiej Międzynarodowej Konferencji na rzecz Rozwoju Afryki (TICAD) zaowocowało wieloma konkretnymi rezultatami. Jednym z nich jest potrojenie pomocy japońskiej na rzecz programów rozwojowych w dziedzinie oświaty, ochrony zdrowia, przedsiębiorczości i handlu, rozwoju środowiska wiejskiego. Zarówno Tokio jak i Algier są zgodne, że należy podjąć dodatkowe wysiłki w celu odrobienia powstałych zaległości w realizacji celów Milenijnych (MIDS). W tym celu Japonia korzystając ze wsparcia Algierii zamierza zorganizować w Afryce, w pierwszym kwartale przyszłego roku sesje konferencyjne TICAD. Jej celem będzie wypracowanie formuły aktywnego zaangażowania społeczności międzynarodowej w rozważanie istniejących i skuteczne zapobieganie wybuchom konfliktów na kontynencie afrykańskim. Algierskie doświadczenia w dziedzinie dialogu i pojednania narodowego i społecznego, będą w pełni wykorzystane. Japonia intensywnie popiera aspiracje Algierii o członkostwo w Światowej Organizacji Handlu i deklaruje gotowość bliskiej współpracy po jego uzyskaniu. Planuje też istotne pogłębienie dwustronnej współpracy gospodarczej oraz udział inwestorów japońskich w rozwoju algierskiego sektora energetycznego. Komentatorzy zwracają uwagę na akcentowanie przez premiera Koizumi nowej formy partnerstwa nie tylko w stosunkach dwustronnych ale też w działaniach na forum międzynarodowym . Podkreśla się też, że wywiad premiera Koizumi potwierdza pogłębiające się zaangażowanie Japonii w problematykę afrykańską i świata arabskiego. Wszystkie dzienniki są zgodne, że otwiera to nowy rozdział w stosunkach algiersko-japońskich.

Similar Posts